Matematik Öğretmenleri İçin 10 Rol

0
4370

Sevgili Öğretmenlerim,

Öğretmenler gününün kutlandığı şu günlerde öğretmenliğin neden bu kadar kutsal bir meslek olduğunu ve öğretmenlere neden bir gün değil de her gün teşekkür edilmesi gerektiğini açıklamak amacıyla çok önceden okuduğum ama hala çok sevdiğim bu yazıyı sizlerle de paylaşma gereksinimi duydum. Bu yazı üzerinde beraber çalıştığım Boğaç Karçıka‘ ya değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Keyifli okumalar …

Gerçek okullardaki gerçek öğretmenler günümüzde matematik öğretmenleri için olan tavsiye ve standartları uygulamakta sorun yaşıyorlar. NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) Müfredatı ve Okul Matematiği Değerlendirme Standartları (Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, 1989) ve Matematik Öğretiminin Profesyonel Standartlarını (Professional Standards for Teaching Mathematics, 1991) okuyan bir çok öğretmen yeni tür öğretim teknikleri ihtimallerini görünce heyecanlandıkları gibi aynı zamanda öğretimi nasıl yapacakları hakkındaki büyük beklentilerin altında kalarak kendilerini batağa saplanmış hissetmektedir. Karmaşık tanımlar içeren bu iki belgede öğretmenlerin neler yapmaları gerektiği ve nasıl harekete geçmeleri gerektiği anlatılır. Bu belgelerde yeni öğretmen rolleri hakkında on basit benzetme yapılmıştır. Bu rollerden bazıları kiminizin gözüne kolay görünebilir. Bazı roller ise kiminize öğretmen olarak hayalinizdeki ideallere uygun olarak çalışmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatabilir.

  • Bir mimar olarak öğretmen: Mimarlar yaşadığımız ve çalıştığımız ortamı oluştururlar- anımsattıkları hem binalar hem duygulardır. Aynı şekilde bir mimar olarak öğretmenler de öğrencileri için öğrenme ortamları oluştururlar. Tartışmayı, düşünmeyi ve keşfetmeyi olanaklı kılan mobilya düzeninden öğrencilerin sınıfa girdiklerinde hissedecekleri duyguya kadar her şeyi düşünerek matematik ve öğrenmenin önemli olduğu bir atmosfer oluştururlar. En önemlisi, öğretmen öğrencilerin birbirlerinin fikirlerine değer vermeyi öğrenirken aynı zamanda risk alıp düşüncelerini paylaşmak için kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam oluşturur.
  • Bir besteci olarak öğretmen: Bir bestecinin sanatçıların bir performansı için partisyon oluşturması gibi, öğretmen de öğrencilerinin yapacağı aktiviteleri oluşturur. Bir mimar olarak öğretmen tarafından oluşturulan zengin bir ortamda, bir besteci olarak öğretmen, öğrencilere zekalarını kullandıracak, onları düşünmeye zorlayacak, matematiksel kavrayışlarını arttıracak ve gerçek yaşamdaki problemlerini nasıl çözeceklerine dair alet takımlarını genişletecek şeyleri öğrencilerinin yapması için tasarlar ya da seçer.
  • Bir yönetmen olarak öğretmen: Bir öğretmen öğrenme ortamını yarattıktan ve öğrencilerin zamanlarını harcayacakları görevleri geliştirdikten sonra bir film yönetmeni olarak, aktörlerin birbirleriyle, görevleriyle ve ortamla nasıl ilişki kuracağını belirler. Bunu yaparken temel olarak şu sorulara cevap arar: Öğrenciler bir aktivite üzerinde çalışıyorken birbirleriyle nasıl bir etkileşim içerisinde olacak? Öğretmen öğrencilere ne söyleyecek ya da onlarla ne yapacak? Öğretmenin hangi soruları öğrencilerin düşüncelerini bir adım daha öne götürür? Bir öğrencinin matematiği anlamasına yardımcı olmak için ne tür bir iletişim kurmak gerekir?  Bu tür soruların cevapları, öğrencilerin genelleme yapma gücü ve matematiksel akıl yürütme yeteneklerine güç katan, öğrenci düşüncelerinin yansıması ve iletişimi için bir temel oluşturur.
  • Bir borsacı olarak öğretmen: Her ne kadar bir borsacı düzenli olarak borsayı analiz etse de bir borsacı olarak öğretmen de sınıfta meydana gelen öğrenme ve öğretmeyi düzenli olarak analiz eder. Bugün ne işe yaradı ve ne işe yaramadı? Bir daha ki sefere farklı olarak neyi yapacağım? Yarın öğrencilerimin zamanın aldığım değerli yatırım daha sonra onlara ne verecek?
  • Bir gemi kaptanı olarak öğretmen: Büyük gemilerin kaptanları rota belirledikten sonra gitmek istedikleri yere ulaşana kadar ya da bir kayaya çarpana kadar bir kenarda oturup beklemeyi göze alamazlar. Gemi kaptanları sürekli olarak ani hava değişimlerine, gemi trafiğine ve kıyı şeridine bakarak tetikte beklerler. Beklenmedik kazalara karşı hazırlıklı olmak zorundadırlar. Bir gemi kaptanı olarak öğretmenler, doğal afetlerden bile daha beklenmedik olaylarla karşılaşırlar ve bunu yaparken sürekli öğrencilerin neyi nasıl öğrendiğini değerlendirmeye çalışırlar. Öğrencilerin kayalara çarpmadan önce dersten kopmasına göz yumamayız. Bunun yerine, öğretmenler, öğrencilerde yanlış anlamalar olduğunda, bu yanlış anlamaları ders esnasında düzeltebilmek için öğrencileriyle yakın bir şekilde çalışmalıdır. Bir gemi kaptanı olarak öğretmen, bir öğrencinin yanlışını her zaman doğrudan ve anında düzeltemeyebilir. Fakat öğretmen, öğrencinin doğru zamanda ve anlamlı bir şekilde derse dönmesine yardımcı olan ne tür bir deneyimin işe yarayacağının kararını verir.
  • Bir vali olarak öğretmen: NCTM standartları bir matematik sınıfını, öğrencilerin ve öğretmenin aktif bir şekilde öğrenme deneyimi yarattığı bir matematik topluluğu olarak açıklar. Bu öğrenme topluluğu, topluluğa bir vizyon belirleyip, topluluğu bu vizyona yönlendirmesini sağlarken, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yeteneklerini de göz önünde bulunduran bilgili ve şefkatli bir lidere ihtiyaç duyar. Öğrencilere kendi öğrenme deneyimlerinde sorumluluk vermek onlara biraz kontrol vermek ve öğrencilere gerçek anlamda yol boyunca rehberlik eden, onları cesaretlendiren ve aydınlatan yeni bir tür sınıf liderliği yaratmak anlamına gelir.
  • Kırmızı bir ceket olarak öğretmen: Uzun bir yolculuk yapan yolcu muhtemelen Atlanta, Dallas, Şikago ya da Denver gibi aktarma merkezlerine uğrar. Bu merkezlerde yüzlerce uçak iniş ve kalkış yapar ve binlerce yolcu her gün uçuşlar arasında bağlantı kurarlar. Bir öğretmen yorgun, aklı karışık, dikkati dağılmış bir yolcunun bağlantı kurmasına yardım etmek için onu selamlayan ve kırmızı ceket giyen birinin rolünü oynayabilir. Kırmızı bir ceket olarak öğretmen cebir, olasılık, ölçme ve geometri gibi matematiğin dalları arasındaki zengin bağlantıları öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olur. Kırmızı bir ceket olarak öğretmen öğrencilerin matematik ile fen, sosyal, beden eğitimi ve sanat arasındaki ilişkiyi görmelerine yardımcı olur. Ve en önemlisi kırmızı bir ceket olarak öğretmen öğrencinin matematik ve okul dışındaki dünya arasında çok önemli bağlantılar kurmasına yardımcı olur.
  • Bir öğrenci olarak öğretmen: Hiçbir yerde öğretmekten daha önemli olan hayat boyu öğrenme gerekli değildir. Bugün öğretmenlerin hepsi standartlara dayanan matematiği öğretme konusunda çok bilgili olsalar  bile, 6 ay, 1 sene ya da 2 sene içerisinde günümüz teknolojisini kullanabilmeleri ve matematiğin yeni alanlarını anlamaları için hep yeni profesyonel gelişimlere ihtiyaçları vardır. Dünya dinamik bir değişim içerisindeyken ve her gün teknolojideki, matematikteki, okullardaki, öğrencilerdeki ve toplumdaki değişimlere tanıklık ederken bugünün öğretmenleri kısa bir süreden daha fazla sabit kalamazlar. Bu bağlamda, bir öğrenci olarak öğretmen profesyonel gelişimlerini hayat boyu devam ettirmelidirler.
  • Bir işe alan olarak öğretmen: Matematik öğretmenleri bilindiği üzere matematik ile ilişkili alanlarda çalışmaları için öğrencileri teşvik etme konusunda iyi iş çıkarmaktadırlar. Bununla birlikte matematik öğretmeni olmak için öğrencileri cesaretlendirmek özellikle sevdiğimiz öğrenciler için (ya da iyi ilişkiler kurduğumuz öğrenciler için) bazen gönülsüz yaptığımız bir iş olmuştur. Bazen öğretmenin kazancı daha fazla olan diğer seçenekler kadar değerli bir iş olmadığını anlatırız. Öğretmek bizim gelecekteki gençlerimize layık kariyer değilse, bunu değiştirmek profesyonel eğitimciler kadar bizim de sorumluluğumuzdur. İşe alan gibi olan ideal bir öğretmenin sorumluluğu bizim mesleğimizin ne kadar önemli ve yapmaya değer olduğunu sadece öğrencilere değil daha büyük toplumlara da anlatmalıdır. Bir işe alan olarak öğretmenin nasıl olacağını yakın zamanda Başkanlık Ödülü’ nü alan Kathleen’ in benimle paylaştığı bir tecrübesi göstermektedir. Eyalet çapında düzenlenen ödül töreninden sonra kürsüden aşağıya doğru adım atarken omzuna hafifçe vurulduğunu hisseder ve döndüğünde eski lise matematik öğretmenini görür. Kathleen öğretmenlik kariyerini seçme konusunda kendisine ilham kaynağı olduğunu eski öğretmeniyle paylaşır. Onlar sarılırken, Kathleen diğer omuzuna birinin hafifçe vurduğunu hisseder. Katleen, öğretmen olması için Kathleen’ in ona ilham kaynağı olduğunu söyleyen eski öğrencisini görür. En güzel akıllarımızdan bazıları matematiksel bir şekilde düşünen ve öğrenen yeni öğrenci nesillerini yetiştirmeye devam etsin diye tamamen samimi bir şekilde bu meşalenin nesilden nesile geçeceğini umuyoruz.
  • Bir madenci olarak öğretmen: Bu öğretmenin en önemli kısmıdır. Şu sahneyi bir hayal edin. Bir mağaradasınız. O karanlık, rutubetli, küflü ve soğuk bir mağara ve etrafınız kayaçlar ile çevrili, kaskınızdaki az yanan bir ampulünüz ve elinizdeki kazmanız dışında hiçbir şeyiniz yok. Bu umutsuzluk karşısında, küçük parçaları koparmaya, koparmaya, koparmaya devam edersiniz çünkü biliyorsunuz ki derinde bir yerde bulunan kayaçlar harika yontulmamış değerli taşlardır ve bazıları da gizlenmiş yüksek kalitede saf altın cevheridir. Bu sizin öğretmen olma nedeninizdir. Bu beklentiler gerçekleşmeyecek gibi göründüğünde ısrarla öğretmeye sizi devam ettiren şeydir.
vexrobotics
TEILEN
Önceki İçerikDesmos’da Parçalı Fonksiyon Grafiği Çizmek
Sonraki İçerikConway’in Büyücüleri
1990 yılında Mersin' in Tarsus ilçesinde doğdu. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü' nü tamamlayarak lisans, 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü' nde MA in Curriculum and Instruction with Teaching Certificate programını tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli okullarda öğretmenlik deneyimini elde etti. Matematik öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.