Lego ile İlkokul Çocukları Matematik Öğreniyor: Lego M2M (MoretoMath)

0
8731

21.yüzyılda bir bilgi patlaması yaşandı ve bu yeni dünyaya uyum sağlamak için hepimizin pek çok beceri geliştirmesi gerekti. Artık daha hızlı düşünen, daha çok ve farklı çözümler üretebilen, daha sorgulayıcı ve daha çabuk kavrayan bireyler olmamız isteniyor. Peki bu yeni dünya düzenine çocuklarımızı yetiştirirken bir de PISA gibi ulusal sınavlar ve yurtiçinde TEOG gibi sınav gerçekleri var. Dolayısıyla çocuklarımızdan bir yandan ulusal alanda bir yandan da uluslararası düzeyde başarı göstermeleri bekleniyor. Aileler küçük yaşlarda çocuklarına ek dersler verdirip, sürekli okul dışı aktivitelere gönderiyor. Okulla ve bu ek derslerle bütün zamanı dolan çocuklarımız durmadan bir yarışın içerisinde olmaktan en eğlenceli yaşlarını sosyal ilişkilerden uzak, hayal gücü sınırlanmış bir şekilde hiç istemedikleri bir temponun içinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Oyun çağlarında eğlenerek bir şeyler öğrenmek yerine sürekli kendisi için daha iyi olduğuna inanılan bir döngünün içinde sıkışıp kalıyorlar. Çocukların oyun oynayarak ve sosyalleşerek öğrenmeleri ve kendilerinden beklenen 21. yüzyıl becerilerini ulaşmaları mümkün.

Görsel yollarla öğrenmeye yatkın çocuklar için alternatif bir matematik öğretimini sizlerle paylaşıyoruz. Legolarla Matematik Öğretimi. Hepimizin ilk çocukluk oyuncaklarından biri olan ve büyükten küçüğe kolayca hatırlayabileceğimiz Lego oyuncakları son yıllarda fen ve teknoloji derslerine yönelik robotik setleri ve programlanabilen oyuncaklar olarak piyasada yaygın bir yere sahip. Ayrıca pek çok özel okulda ve okul sonrası kurslarda öğrencilerin bu setlerle temel fen ve teknoloji kavramlarını öğrenerek mühendislik gibi branşların temelini erken yaşta atmaları ve anlamaları sağlanıyor. 2015 yılının başından itibaren ise Avusturalya müfredatı göz önüne alınarak Dr. Shirley Disseler ve ekibi tarafından matematik derslerine yönelik geliştirilen Lego MoretoMath’in piyasaya sürümü gerçekleşti. Dr. Disseler’in tanımıyla MoretoMath (M2M); “Öğrencilerin görsel, stratejik ve kinetik bir şekilde matematiksel düşüncelerini ortaya çıkarmaya ve oluşturmaya yönelik eğitsel bir araç.”

Ekran Resmi 2015-10-26 15.54.42

Şekil 1: David Sillitoe tarafından The Guardian haberi için çekilen fotoğraf

Bu makalede, M2M ürünü kullanılarak çok yakında yapılmış akademik bir çalışmanın sonuçlarını paylaşmak ve M2M eğitsel matematik aracını sizlere tanıtmak istiyorum. Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünde danışmanlığını yaptığım sevgili asistanım Araştırma Görevlisi Habibe Kazez “İlkokul 2. Sınıflarda Lego MoretoMath Eğitsel Aracınının Matematikte problem Çözme, Akıcılık, Anlama Ve Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi: Bir Vaka İncelemesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasında Legolarla Matematik Öğretimi konusunu araştırdı.

Lego M2M matematikte problem çözme, akıcılık, anlama ve akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin gelişimine odaklanan 1. ve 2. Sınıflara yönelik 48 aktiviteden oluşan bir Lego Education ürünü. Ürün içerisindeki aktiviteler her sınıf düzeyinde 2 temaya bölünmüş durumda. Her tema içerisinde 4 matematik becerisine de odaklanan bir aktivite ve bu aktiviteler içerisinde kolaydan zora ilerleyen 3’er ders var. Aktivite isimleri öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde dizayn edilmiş. Örneğin kelebek, tavuklar, aslan kral, böğürtlenler, ördekler, koşu, yüzme havuzu, gülle atma, alışveriş ve parti keki gibi konu başlıklarına sahip ve her bir aktivite kendi içerisinde toplama, çarpma, bölme ve simetri gibi çeşitli kazanımlara yönelik sorular içermekte. Sette birde MathBuilder isminde bir bilgisayar yazılımı mevcut. Akıllı tahtalarda, bilgisayarda ve diğer teknolojik cihazlara yüklenerek kurulumu gerçekleşebilen yazılım, 3 boyutlu olarak soruların modellenmesini sağlıyor. Yeni etkinliklerin de oluşturulabileceği yazılım da tek limit hayal gücünüz. Ayrıca aktivitelerde 3 boyutlu modellemede kullanılacak 520 adet aşina olduğumuz Lego parçası ve 2 minifigür de aktivite paketi içerisinde bulunuyor. Bir sınıf öğretmeninin soruları yazılım üzerinde sınıfa tanıtabilirken, öğrencilerde bireysel veya ikili takım çalışmasıyla kendi çözümlerini Lego parçalarıyla modelleyebiliyor. Aktiviteler kolaydan zora ilerlerken aynı zamanda büyük ölçüde MEB müfredatıyla da benzerlikler taşıyor.

Ekran Resmi 2015-10-26 15.55.21

Aktivitenin derste kullanımı bir sıraya konulduğunda;

  1. Adım: Öğretmen tarafından hangi beceri öğretilmek isteniyorsa veya hangi matematiksel yeterliliğin kazandırılması isteniyorsa o temaya bağlı aktivite içerisindeki ilk ders seçiliyor.
  2. Adım: Daha sonra yazılımda ilgili konunun başında verilen resim kullanılarak öğretmen tarafından ünite hikâyeleştiriliyor.
  3. Adım: Öğrencilerin ilgili dersin sorularının bulunduğu çalışma yapraklarına soruyu çözmeleri ve Lego parçalarıyla çözümlerini modellemeleri bekleniyor.

Ekran Resmi 2015-10-26 15.55.484. Adım: Öğrenciler çalışma yapraklarında soruyu çözebildiyse çözümlerini yazılımda modelleyerek de sınıfla paylaşmaları sağlanıyor. Eğer soru çözülemediyse sorunun olası çözümü veya çözümleri öğretmen tarafından modellenerek sınıfla paylaşılıyor.

Ekran Resmi 2015-10-26 15.56.135. Adım: Çalışma kâğıdının en altındaki mor tuğla sorusu hızlıca aktiviteyi bitiren öğrencilerin çözmesi için veya konuyla ilgili daha fazla örnek çözülmesi gerektiği durumlarda kullanılıyor.

6. Adım: Çalışma yaprağının üzerinde beş farklı yüz ifadesine sahip gülen suratlardan öğrencinin kendi performansını değerlendirmesi sağlanıyor. Ayrıca her aktiviteye özel gözlem formlarıyla öğretmen tek tek öğrencilerin performanslarını gözlemleyebiliyor.

7.Adım: Bir aktivite içerisindeki bütün çalışma kâğıdının çözümü tamamlandığında öğrencilere sonuç değerlendirme yapraklarının dağıtımı gerçekleştiriliyor. Böylece kendilerinin bir soruyu oluşturmaları, modellemeleri ve en sonunda çözmeleri bekleniyor. Bu aktivitenin öğrencinin konunun hangi kısmında takıldığını veya kavram yanılgısı varsa nerede olduğunu anlaması açısından öğretmene kolaylık sağlıyor. MoretoMath’in sınıfta nasıl kullanılacağına dair videoya linkten de ulaşabilirsiniz.

M2M’in henüz Türkçe dil desteği bulunmamasına rağmen yakın zamanda bu konudaki çeviri çalışmalarının tamamlanacağı düşünülüyor. M2M okul sonrası bir etkinlik olarak 11 haftalık bir süreç boyunca kullanılarak yapılan araştırmanın sonuçlarına göre öğrenciler eğlenerek ve sosyal bir etkileşim kurarak dört beceri türünde de etkinlikleri %85’lik bir performansın üzerinde tamamladılar. Sınıf arkadaşlarına çözümlerini anlatarak birbirlerinin çözümlerini dinleyerek beraber çözümler geliştirdiler. Çalışma yapraklarındaki soruların normal test soruları gibi şıklı olmayışı ve açık uçlu olması, onları daha farklı cevaplar bulmaya ve çözüm yolları geliştirmeye yöneltti. Ayrıca yazılım üç boyutlu görsel destek sağlayarak öğrenciler tarafından da rahatça ve hevesle kullanıldı. Öğretmene göre ise;

“Soyut kavramlar olan bölme gibi konularda M2M’in kullanımı 3 boyutlu olarak öğrencileri yazılımda ve modelde işlemleri görmesini sağlayarak konunun anlaşılırlığını kolaylaştırdı. “

“Bizim Türk Eğitim Sistemi’nde ne yazık ki materyal ağırlıklı ders işlenmiyor. Tamamen soyut işleniyor. Materyal olmayınca da çocuk bu defa o aradaki farkı ilişkiyi kuramıyor ama Lego’da aradaki ilişkiyi çok rahat kurabiliyor.”

Aileler ise memnuniyetlerini kurs boyunca ve sonrasında öğrencilerin günlük hayatta da matematiği daha rahat kullandığını, kursa isteyerek geldiklerini ve ödevlerini de artık daha hızlı ve daha az yardımla bitirdiklerini belirttiler. Örneğin bir velinin ifadesi;

“Dikkati daha çok odaklandı dikkati daha da arttı.”

İşlem konusuna gelince iki üç işlemli problemleri ben hani yapamayacağını düşünüyorum ama çok rahat çözüyor. Ben çözemeyeceğini düşünerek yardım etmeye çalışıyorum ama o baba çok kolay çözümü deyip anlatmaya başlıyor. Anlatınca işte ondan onu çıkardım buna böldüm sonuç bu. Bakıyorum doğru yapmış çözümü.” şeklinde öğrencinin kendi problem adımlarını kurabildiği ve bunu sözlü olarak anlatabildiğine dair etkinlikle ilgili olumlu yorumlar kaydedildi.

Yapılan araştırma ile M2M eğitsel matematik aracının ilkokul 1. ve 2. Sınıf matematik öğretimi için biçilmiş kaftan olacağı, ürünün 10 ile 16 (maksimum 20) kişilik sınıflar için ideal olduğu aksi halde kalabalık sınıflarda aktivitenin gerçekleşmesinin zor olduğu düşünülmektedir. Sınıf mevcudunun sayısının çift olmasının ise öğrencilerin birlikte çalıştığı iki kişilik aktiviteleri kolaylaştırması açısından önemlidir. Gelecekte Lego M2M’in sınıftaki kullanımının görsel materyal eksikliğini dijital ve somut oyuncaklar şeklinde gidereceği beklenmektedir. Ayrıca soyut kavramların daha rahat ve eğlenceli bir şekilde öğrenilerek yeni çözüm yollarının geliştirilmesinde ve öğrencilerin sosyal becerilerini de geliştirmesinde yeri büyük olacaktır.

 

vexrobotics

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.