KÜÇÜK GRUPLARA YÖNELİK MATEMATİK EĞİTİMİ

2
8280

Görev: Matematik Öğretmeni

Çalışma Ortamı: Sınıf

Görev Tanımı: Konuyla ilgili bilgiyi öğrenciye aktarır ve zil çalana kadar tahtada konuyla ilgili çeşitli sorular çözer.

Her ne kadar öğretmen olarak görevimiz bilgiyi öğrenciye aktarmak ve zil çalana kadar tahtada konuyla ilgili çeşitli sorular çözmek gibi görünse de aslında görevimiz öğrencinin öğrenmesi için uygun ortamı oluşturmak ve o ortamda öğrenerek ulaşabilecekleri en yüksek seviyeye ulaşabilmeleri için öğrencilerimize rehberlik etmektir. Ancak görevimizi başarıyla tamamlamamız sınıftaki tüm öğrencilere aynı eğitimi vermek ile mümkün değildir. Peki ne yapmamız gerekiyor? Cevap: Guided Math / Güdümlü Matematik. (“Guided Reading” literatürde “Güdümlü Okuma” olarak geçmektedir. Bundan esinlenerek “Guided Math” i “Güdümlü Matematik” olarak çevirdim).

Güdümlü Matematik; sınıfta belli kriterlere göre küçük gruplara ayrılan öğrencilere verilen matematik eğitimine dayanıyor. Sınıfınızdaki öğrencileri küçük gruplara ayırdıktan sonra farklılaştırılmış öğretimi uyguluyorsunuz yani her grubun beceri, ilgi ve öğrenme ihtiyaçlarına göre farklı çalışmalar hazırlıyorsunuz (öğrencilerin öğrenmesi için uygun ortamı oluşturmak). Gerisi öğrencilerin işi. Bundan sonra öğretmen olarak yapmanız gereken sadece geri bildirim vermek, sınıfta tartışma ortamı yaratmak, öğrencileri gözlemlemek, süreç içerisinde öğrencilerin durumuna göre ders planınızda gerekli değişiklileri yapmak, önerilerde bulunmak (rehberlik etmek). Yani düşünen, araştıran, çalışan, hatalarını düzelten taraf hep öğrenci oluyor. Kendi işini kendisi yaptığı için tabi ki öğrenende. [Bu arada görev yeriniz sadece sınıf olmak zorunda da değil. Ders planınıza göre okul bahçesinde veya öğrencilerinizi götürdüğünüz okul dışında bir yerde de öğrencilerinizle çalışabilrsiniz.]

Ben Güdümlü Matematik ile ilk defa bu yaz tanıştım. İnternette bu konuyla ilgili öğretmenlerden gelen çok güzel yorumlar okudum ve ben de kendi sınıflarımda uygulamaya karar verdim. İnanın uyguladıktan sonra öğrencilerin tepkisi ne olacak, ne yolunda gidecek, neyi değiştirmem gerekecek merak ve heyecanla bekliyorum.

Internette araştrırken Güdümlü Matematik ile ilgili bulduğum kaynaklardan birinin çevirisini aşağıda sizlerle paylaştım.Yeni şeyler keşfettikçe ve deneyimledikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Öğrencilerinizle beraber bir sürü yeni şey öğreneceğiniz harika bir hafta diliyorum !

Güdümlü Matematik Nedir?

-Güdümlü Matematik, öğretmen tarafından verilen görevler ve matematik istasyonları aracılığıyla öğrencilerin matematiksel beceri kazanmak, matematiksel kavramları öğrenmek ve yöntemler geliştirmek için bağımsız olarak çalışma fırsatı elde ettikleri bir ortamdır.

-Güdümlü Matematik, öğrencilerin mantık yürütürken, iletişim halindayken  ve matematik konuları arasında bağlantı kurarken problem çözme tekniklerini uyguladıkları zamandır.

-Güdümlü Matematik, öğretmenin öğrencileri eşleştirmesi veya küçük gruplara ayırması ve öğrencilerin de sınıftaki istasyonlar aracılığıyla öğretilen kazanımlara yönelik çalışması bakımından Güdümlü Okuma’ ya benzer. Matematik istasyonlarında çeşitli kavramlara odaklanılır, böylece öğrencilerin öğretilen matematik kavramlarına ilişkin bilgilerini gözden geçirmesi ve bu bilgilerini derinleştirmesi sağlanır.

-Araştırmalar, matematik istasyonlarının öğrencileri bağımsız çalışmaya teşvik ettiğini ve öğrencilere birlikte çalışma ve matematik ile ilgili konuşma fırsatı verdiğinden dolayı öğrencilerde öğrenme isteğini artırdığını ileri sürüyor. Öğrencilerin problem çözmeye yönelik farklı yaklaşımlar keşfetme, sorgulama, risk alma, birbirlerine bir şeyler açıklama ve fikirlerini yargılama olasılığı küçük gruplar halinde çalışırken daha yükektir.

-Öğrenciler yeteneklerine göre gruplara ayrılır ve sonra onlara müfredatın kazanımları öğretilir. Farklı gruplara ayrılan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde öğretim şekli değiştirilir. Böylece Farklılaştırılmış Öğretim etkin bir şekilde uygulanmış olur.

 • Öğretmen, öğrencilerin gelişimini değerlendirmek amacıyla iki kişilik / küçük öğrenci gruplarıyla görüşürken bir yandan da daha fazla destek verilmesi gereken kısımları not eder.

Yararları Nelerdir?

-Çocuklara, kendi yöntemlerini geliştirerek problem çözme fırsatı verir.

-Farklılaştırılmış öğretimi destekler.

-Özgüveni arttırır ve probemleri çözmenin birden fazla yolu olduğu anlayışının gelişmesine yardımcı olur.

-Öğrencilere düşüncelerini açık bir şekilde anlatmaları, fikirlerini paylaşmaları, birbirlerine öğretmeleri ve yardımcı olmaları için fırsat verir.

-Bir problem ilgili düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmesi için öğrenciyi teşvik eder.

-Öğretmenin gözlem yapmaya ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmeye zamanı kalır.

-İşbirliği yapmaya teşvik eder.

Öğrenciler Nasıl Gruplandırılır?

-Öğrenciler, amaç/ hedefleri ne kadar iyi bildiklerine, becerilerine, kavramlara veya geliştirilmekte olan yöntemlere göre gruplandırılabilir.

Ne kadar zaman gereklidir?

-Güdümlü Matematik’ in uygulanabilmesi için önerilen süre 60 dakikalık blok matematik dersidir.

-Genellikle, öğrencilerin bir matematik istasyonunda 15 dakika kalmaları önerilir ve daha sonra öğrenciler dönüşümlü olarak diğer istasyonlara geçerler.

-Yeni görevleri veya matematik istasyonlarını tanıtırken, öğrenciler en fazka iki kere döndürülmelidir. Böylece öğrenciler görevi veya istasyonu tanımak için zaman kazanır. Öğrenciler, bir önceki gruplardan veya küçük grup derslerinden aşina oldukları malzemeleri kullanarak bir arkadaşlarıyla çalışırlar.

Güdümlü Matematik Nasıl Uygulanır?

-Matematik ders saati aşağıdaki gibi önerilen günlük aktivitelere bölünür:

 • İki tane istasyon: her biri için 15 dakika (toplam 30 dakika)
 • Bütün grupla beraber mini dersler = 15 dakika
 • Devamında Matematik Tartışması = 15 dakika
 • Ders kazanımları ve aktivitelere göre her bölüme ne kadar vakit ayrılacağı günlük      olarak belirlenir.

Matematik İstasyonlarına Yönelik Fikirler

Öğretmenle beraber (küçük gruplara öğretme) – Burası öğretmenin kavramları düz anlatım yöntemiyle anlattığı, kavramı modellediği ve öğretmenin rehberliğinde öğrencilerin alıştırma yaptığı kısımdır.

Teknoloji / IPad Öğretilen kavramın pekiştirilmesi için oynanması amacıyla çocuklara bilgisayardan bir oyun bulunur.

Akıllı tahta Bir derste öğrenciler küçük gruplarıyla beraber etkileşimli olarak akıllı tahtayı kullanırlar.

Oyunlar Öğrencilerin oynarken odaklanılan konuyu pekiştirmesi için masa oyunu. Birden fazla merkezde oyun olmasına veya uygulamalı bir aktivite yapılmasına izin verilebilir. Mesela kağıt üzerinde oynanan oyunlardan bir tanesi seriler ile ilgili bir oyun, bir tanesi de satın alınan bir ürün veya Blair Okulları’nın eğitmenleri tarafından hazırlanmış bir oyun olabilir.

Günlük Tutma / Problem Çözme Çocukların üzerinde çalışabilecekleri bir problem çözme etkinliği yapılabilir. Daha sonra öğrenciler sorunun çözümlerini günlüklerinde gösterirler veya cevaplarını yazıp o cevapları nasıl elde ettiklerini açıklarlar.

Beceri ve Alıştırma Bu öğrencilerin önceki haftaların kazanımlarına yönelik alıştırmalar yaparak konuları gözden geçirecekleri merkezdir.

 • Mesela çocuklar çalışma kâğıdındaki problemleri çözüp daha sonra kendilerine verilen üzerinde doğru çözümlerin olduğu kâğıda bakarak cevaplarını kontrol edebilirler.
 • Öğrenciler verilen problemleri çözmek için yazı tahtaları kullanırlar. Bu fazla karışık olmayan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme, zaman, para, ölçüm vb. konular ile ilgili bilgi kartılarını kullanırken uygulayacağınız mükemmel bir yöntemdir.
 • Kendinize ait şeylerden fikrler üretin – Geçmişte yaptığınız harika derslerden bazılarını kullanın ve onları bütün sınıfla kullanmak yerine Güdümlü Matematik merkezlerinizde kullanmayı deneyin. Ayrıca, öğretmen matematik kitabınıza bir göz atın ve kitaptan alıp kullanabileceğiniz uygulamalı güzel aktiviteler olup olmadığına bakın.
 • Öğretim Programlarından, iPad Uygulamalarından, Nebraska Standartlarından ve aşağıdaki gibi web sitelerden yararlanark daha fazla fikir üretebilirsiniz:
  • http://podcasts.blairschools.org/groups/math/
  • www.mathwire.com
  • http://mathcenterideas.blogspot.com
  • Debbie Schraeder’ den şu anda kullanabileceğiniz materyaller

Öğrenciler Nasıl Değerlendirilir?

-Kontrol listeleri tutarak veya gözlemler yaparak resmi olarak not vermeden değerlendirme.

-Değerlendirilecek olan gruplar önceden belirlenmelidir.

-Kazanımlar ve yaşa göre kavram gelişimi göz önünde bulundurularak tanımların ve açıklamaların yapıldığı essas öğrenme temel alınmalıdır.

 •  Örneğin, 2. sınıflar için bir matematik dersinin amacı: “Öğrenciler bir dolara kadar bir     miktarın birimini değiştirir” olabilir. Öğrenciler matematik istasyonlarında bozuk paraları   kullanarak bir dolar elde etmenin farklı yollarını bulabilirler. Gruptaki bazı öğrencilerin 5   sent ile 10 senti karıştırdığını veya zihinden bir miktara on tane daha eklerken zorluk   yaşadıklarını gözlemleyebilirsiniz (Bir tane 10 sent eklendiğinde toplamın ne olduğu   parmakla sayarak bulunabilir veya ne kadar elde ettikleri bir toplama algoritması   yazdırılarak gösterilebilir). Bu maddeleri bir kenara not alın ve bu gruplarla olan bir   sonraki görüşmenizde bu maddeleri ele alın.
 • Kendi çalışmalarından öğrenciler sorumludur. Kendi çalışmalarını tamamladıklarında, çalışmalarını grup arkadaşlarına göstermeli ve açıklayabilmelidirler. Öğrencilerin birbirlerine öğretmelerine izin verilir ve bu konuda öğrenciler teşvik edilir. Bu aynı zamanda öğrencilere ders tekrarı yaptırmanın da bir yoludur.

Görevler / Öğrenme Merkezleri / Etkinlikler nasıl oluşturulur?

-Öğretmenin yardımı ve doğrudan denetimi olmadan yapılabilecek kısa süreli görevler belirleyin:

 • Örneğin: NCTM Geometri Standartları 3 – 5 diyor ki: Problem çözerken görselleştirme, boyutsal akıl yürütme ve geometrik modelleme kullanın. Öğrencilerden geometrik cisimler yapmaları ve çizmeleri beklenir. Bir matematik istasyonunda öğrenciler özel 3D çokgenler yapabilir ve çokgenlerin özelliklerini yazabilirler.

-Değerlendirme sonuçlarını kullanınız.

 • Örneğin: Yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerin cisimleri ölçme, atlayarak sayma, madeni paraları toplama ve temel matematik işlemleri üzerine daha fazla alıştıma yapmaya ihtiyacı olduğu fark edilirse öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik matematik istasyonları geliştirilir ve zaman içerisinde zorluk seviyesi arttırılır.

-Kavrama Odaklanma – Birçok kavramın yorumlanmasına odaklanan matematik istasyonları.

 • Örneğin: Kesirler – eşit kesirler, kesirli parçalar, bütünün kesrini bulma, günlük hayatta kesirler, kesirleri sıralama, tam sayılı kesirler, vb.

-Matematik Konuları – “Kavrama Odaklanma” nın kullanımına benzer, ancak odak Matematiksel Muhakeme, İşlemler, Ölçme, Örüntüler ve Fonksiyonlar gibi çeşitli konular üzerindedir. Bu bölümlerle ilgili kavramlar, öğretmenin farklı bir ortamda pekiştirmek, derinleştirmek veya keşfettirmek istediği öğelere dayanır.

-Matematik İstasyonları: Senenin başında, akademik yılın matematik dersine ait tüm hedefleri pekiştiren ve sağlamlaştıran genel istasyonlar oluşturulur. Bu matematik istasyonlarında temel unsurlar ve aktivitelere odaklanılır.

Güdümlü Matematik Nasıl Yapılandırılır?

-Öğrencinin birlikte çalışacağı grup öğretmen tarafından belirlenir. Her grupta, öğrenciler bir arkadaşlarıyla beraber, arkadaşlarından bağımsız olarak ya da bir grup olarak çalışabilir. Öğrenci grupları belirli bir süre boyunca değişmemeli ve istikrarlı olmalıdır. Gruplar ve matematik istasyonları görsel olarakta anlatılmalıdır.

-Başlangıçta bir tane matematik istasyonu tek seferde tanıtılır ve tüm gruplar aynı aktivite üzerinde çalışırlar. Bu anda grupların nasıl çalıştığı ve uygun davranışların nasıl sergilendiği ve pekiştirildiği üzerine odaklanın.

 • Grup normuna bir örnek: “Benden Önce, Grup Arkadaşına Sor.” Bir öğrenci bir sorusu varsa veya bir şeyi nasıl yapacağını merak ediyorsa, öğretmenden yardım istemeden önce grup arkadaşlarından yardım istemek zorundadır.

-İkişerli gruplar oluşturulduktan ve istasyonların nasıl işlediği anlaşıldıktan sonra öğretmenler 15 dakikalık aralıklarla bir matematik istasyonundan diğerine öğrencileri döndürmeye başlayabilir. Bir saat veya müzik kullanarak başka bir bölgeye ne zaman geçileceğinin sinyalini verebilirsiniz. matematik İstasyonları görsel olarakta gösterilmelidir böylece öğrenciler bir sonraki adımda nereye gideceklerini görürler. Genelde en kolay olanı saat yönünde veya saat yönünün tersine olan hareketleri takip etmektir.

Güdümlü Matematik Uygulanırken Neler Olur?

Ne zaman? Öğretmen ne yapar? Öğrenciler ne yapar?
 

Güdümlü Matematik’ e Başlamadan  Önce

– Öğrencilerin ulaşabileceği yerlere matematik istasyonlarını yerleştirir.                                             – İstasyonları günceller.                                             – Öğrencilerle ne zaman görüşme yapılacağını ayarlar. – Gözlemci öğrenciler, matematik istasyonlarını ders için sınıf dışında tutuyor olabilir.
 

Güdümlü Matematik’ in Başlangıcında (Mini dersler)

– Kısaca istasyonları tanıtır veya hatırlatır.                                                           – Yeni matematiksel kavramları kısaca tanıtır veya hatırlatır.                                                           – Düşüncelerini açıklarken öğrencileri dinler. – Kim lider olarak konuları hatırlatır veya anlatırsa o kişiye odaklanırlar.                                                      – “Matematik Konuşması” yöntemini kullanarak birbirleriyle Matematik konularını/ bir problemin nasıl çözüleceği ile ilgili fikirlerini paylaşırlar.
 

Güdümlü Matematik Sırasında (Küçük gruplarla çalışma/ Matematik İstasyonları

– Öğrencileri gözlemler.                                             – Küçük gruplarla çalışır. – Görevlerine odaklanırlar.                                         – Birbirlerine matematiksel düşüncelerini açıklarlar.
 

Güdümlü Matematik’ ten Sonra (Paylaşma)

– Tartışma ortamı yaratır. – Ne öğrendiklerini paylaşırlar.

 

Kaynak

 1. http://www.blairschools.org/contentm/easy_pages/view.php?page_id=849&sid=93&menu_id=25
vexrobotics
TEILEN
Önceki İçerikProf. Dr. Ali NESİN Röportajı
Sonraki İçerikSINIFTA BAĞIMSIZ ÖĞRENME
1990 yılında Mersin' in Tarsus ilçesinde doğdu. 2012 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü' nü tamamlayarak lisans, 2014 yılında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü' nde MA in Curriculum and Instruction with Teaching Certificate programını tamamlayarak yüksek lisans derecesini aldı. Lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli okullarda öğretmenlik deneyimini elde etti. Matematik öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.