Kriptoloji Bilimi Üzerine…(1)

1
4714

Yunanca gizli/şifre anlamına gelen “kriptos” ve bilgi anlamına gelen “logos” dan türetilmiş olan kriptoloji bir matematik bilimidir ve genelde sayılar teorisi üstüne kuruludur.

kriptolojinin-temelleri-ve-elektronik-mza-altyaps-eitimi-26122008-4-638

Verilerin belirli bir sisteme göre şifrelenmesi(kriptografi), bu şifreli verilerin güvenli bir ortamda karşıdaki alıcıya iletilmesi ve iletilmiş mesajın deşifre edilmesi(kriptanaliz) aşamalarından meydana gelir.

Şifre tarihçisi David Kahn‘a göre  şifreli metinlerle ilgili ilk bulgular M.Ö 1900 ‘lü yıllara dayanmaktadır.Askeri alanda ise ilk kez kullanılan şifreleme Spartalılar‘ın geliştirdikleri SKYTALE adlı şifre sistemidir.

Bazı temel şifreleme teknikleri

 • Sezar Şifrelemesi (M.Ö. 100-44)
 • Rotor Makinesi (Enigma)(1923 Arthur Scherbius)
 • Açık Anahtarlı Şifreleme
 • Çırpı Fonksiyonları
 • Veri Gizleme Teknikleri

Kriptografi ”bilgi ve ağ güvenliği” ile uğraşır, günümüzde sim kartlar,cep telefonları, uzaktan kumandalar,online bankacılık-alışveriş işlemleri,uydu alıcıları gibi çok geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Kriptografik Sistemlerin Sınıflandırılması

 • Anahtarsız
 • Simetrik(Gizli) Anahtarlı    :Blok şifreler/ Akan şifreler(GSM,Bloototh vs.)
 • Asimetrik(Açık) Anahtarılı  :RSA / Diffie-Hellman / DSA / Eliptik Eğriler

Kriptoanaliz ise güvenli bilginin kırılması bir başka deyişle ”şifrenin çözülmesi” alanına yönelik çalışmaktadır.

quantum-cryptography

Kuantum kriptografi, temel bir fizik kanunu olan ”Heisenberg’in belirsizlik ilkesine”   dayanmaktadır.Bu ilkeye göre kuantum mekaniğinin temel öğesi olan bir foton’un aynı anda iki özelliği bilinemez. Bu da iletişim kanalında ki bir fotonun klonlanmasını (kopyalanmasını) imkansız hale getirmektedir. Kısacası günümüz teknolojisinde fiber optik ağ üzerindeki bir fotonun yeni bir kopyası çıkarılamaz. İşte kuantum kripto tekniği fotunun bu özelliğinden faydalanarak güvenli bir anahtar iletimi sağlar.

Kuantum kriptografi tekniğinde veri iletimi elektriksel işaretler yerine fotonlar ile yapılmaktadır. Dolayısıyla iletişim kanalı için fiber optik ağ gerekmektedir.Kuantum kriptografi tekniği şu anda sadece askeri amaçlarla çok kısıtlı ölçülerde kullanılmakla beraber fiber kanallarının ve bu ağların kurulum maliyetleri düştükçe bu tekniğin sivil kullanımda görmek yakın zamanda mümkün olacaktır.

KAYNAKLAR

 • http://www.21yyte.org/tr/arastirma/is-gelistirme-ve-stratejik-yonetim-arastirmalari-merkezi/2013/04/15/6952/21-yuzyilda-bilgi-guvenligi-ve-kriptoloji
 • http://hmurat.bilkent.edu.tr/kripto-01062014.pdf
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Kriptoloji
 • http://www.csharpnedir.com/articles/read/?id=223
vexrobotics

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.