Şüphesiz ki geogebra dinamik matematik yazılımları arasında müstesna bir yere sahiptir. Bu onun özgür yazılım ürünü olması yanında içerdiği bazı bileşenleri açısından da diğerlerinden üstünlüğünü ortaya koymaktadır.

Geogebra yazılımının yazımıza konu olan özelliği dışında öncelikle belirtmek gerekir ki geogebra ticari olmayan ürün (non-commercial purpose) olarak ticari olmayan her türlü kullanıma açıktır. Ancak gerek yazılımın kendisinin gerekse geogebra tube veya geogebra ile oluşturmuş olduğunuz materyallerin ticari kullanımları için izin almanız gerekmektedir.

Geogebra kaynak kodları, GNU kuralları altında ve Özgür Yazılım Vakfı tarafından GPL (General Public Licence) ile dağıtımı yapılmaktadır.

Geogebra oldukça zengin bileşenlere sahiptir. Çok farklı bileşenleri birbirine entegre ederek kullanırken diğer taraftan bir çok tool ile bu bileşenler arasında geçişleri yapabilmektedir.

Özellikle Geogebra’da sürgü aracı ( Slider Tool) başlı başına bir çok bileşeni harekete geçirebilen bir araçtır.Sürgü aracı aslında bellekte oluşturulan bir değişkene belirli bir aralıkta,belirli veri tiplerinden değer atamayı sağlar.

Ekran Resmi 2015-10-11 16.40.24

Giriş alanında bir değişken tanımlandığında, bu eğişkenin geometrik olarak inşa dilmesi sürgü ile sağlanmaktadır.

Giriş alanı geogebra’da aşağıda bulunur ancak Tercihler yerleşim kısmından yukarıdaki araç çubuğunun altına alınabilmektedir. Giriş alanında a=0 şeklinde bir değişken tanımladığımızda aslında bellekte ismi a (imleç) olan ve ilk değeri 0 olarak atanan bir değişken tanımlanmıştır. Burada a’nın yanında bulunan küçük çember (yukarıdaki resimde ) a değişkeninin geometrik olarak bir karşılığı olduğunu belirtir. Buna tıklandığında Grafik çalışma alanında sürgüyü görebiliriz.

Ekran Resmi 2015-10-11 16.43.39

Elbette bunun yerine araç çubuğundan sürgü seçildiğinde aynı işlemlerin yapılması da daha pratik olduğu için tercih edilebilir.

Sürgü bir değişkene belirli bir aralıkta bir değer atamak olduğundan sürgüye atanacak değerlerin veri tipi , verinin aralığı ,sürgünün yatay veya düşey görünmesi , rengi ,atanacak değerin artma miktarı ve daha bir çok özellik için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

Sürgünün belirli aralıkta alacağı değerleri görmek için canlandırma yapılabilir. Canlandırma aslında sürgünün aldığı minimum değer ile maksimum değer arasında artış miktarı ve hareketin nasıl gerçekleşeceğinin belirtilmesi ile gerçekleşen ,değişkene sürekli bir değer atama olayıdır. Burada animasyonun yani değer atamanın hızı oldukça önemlidir.

1.Sürgü değişkeninin değer alma hızı dışarıdan kullanıcı tarafından girilecek şekilde kullanılabilir.

 

 

2-Sürgünün canlandırılma kısmında tanımlanan hız alanına istediğimiz kodu yazarak bu alanda hızı belirli şartlara bağlayabiliriz.

 

 

3- Sürgünün hız değeri yerine başka bir sürgü değişkeni girilerek ivmeli bir hareket sağlanabilir.

 

Sürgü özelliklerinde sürgünün hızı ile ilgili giriş alanına belirli script veya komutlar yazılabilir.

Örnekler.. :

if[ şart ,şart doğru ise ,şart yanlış ise]

Burada verilen if ifadesinde belirtilen şart doğru ise hızın ne olacağı ve yanlış ise hızın ne olacağı şeklinde bir komuttur.

if[ x(A)<x(B) ,1 ,0]

Bu örnekte A noktasının apsisi B noktasının apsisinden küçükse hızı 1 yap. Küçük değilse hızı sıfır yap anlamında bir komuttur.Verilen hız giriş alanına daha faklı komutlarda yazılabilir şartın doğru veya yanlış olma durumlarında hızı başka değişkenlere de bağlayabiliriz.

Hız giriş alanına başka komutlarda yazılmak suretiyle sürgünün değer alma durumu bazı şartlara veya durumlara göre değiştirilebilir.

Geogebrada sürgü kullanımı ile ilgili diğer yazıda görüşmek üzere…

Geogebra ve diğer Dinamik Matematik Yazılımları ile ilgili  egtmatematik kanalını takip edebilirsiniz..

 

vexrobotics

1 YORUM

Geogebra’da Müzik Yapmak… | EGT Matematik için bir cevap yazın İptal

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.