Desmos’da Korelasyon Ve Regresyon Analizi

0
3803

Bilimsel araştırma yöntemleri arasında yer alan eylem araştırması veya avrupalıların deyimi ile öğretmen araştırması maalesef ülkemizde özellikle devlet okullarında sorunların çözümlerinde kullanılmıyor.

Bizler öğretmen veya öğretmen adayları olarak bir yaşam alanı olması gereken okullarımızda ortaya çıkan sorunları bilimsel yöntemlerle araştırmalı ve çözümlerini bulmalıyız.

Prof. Dr. Ziya Selçuk hocamızdan duyduğum güzel bir söz vardır. “Her ot kendi kökünde biter” . Bu söz kendi sorunlarımıza çözümler bulurken kendi teorilerimizi üretmemiz gerektiğini yani her sorunu çözmek için üzerimize yabancı bir elbiseyi oldurmaya çalışmamamız gerektiğini anlatır. Veriye dayalı çözümler üretmek ve bu çözümlerden teori ve kuramlar çıkarmak ancak ülkemizde öğretmenlerimizin eylem araştırması yapmaları ile mümkün olabilecektir. Çünkü her teori ancak yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre şekillenmektedir.

Bu nedenle her öğretmenimizin asgari düzeyde istatistik okur yazarı olması ölçme ve değerlendirme anlamında belirli bir bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olması gerekir.

Ölçmenin önemini yadsıyan hiçbir bilim,ideoloji ,din yada sanat olamaz.Doğada bir nesne var ise orada mutlaka bir miktar ve var olan miktar içinse mutlaka bir ölçme vardır.Ölçme bilimsel süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır.Eğitim alanında ölçme olmazsa olmazdır.Bilimler neticede öznenin davranışını betimlemek , açıklamak ve yordamak isterler.Öznenin davranışları incelenirken nesnel ,yinelenebilir ,tutarlı ve yordayıcı olmak gerekir.Bunun için en önemli etken ölçmedir.Ölçmesiz bir bilim olamaz.Bir bilimin bilimsellik düzeyi ancak ölçme alanında ki hassasiyeti ile belirlenir.
Ekran Resmi 2015-11-07 15.05.56         Eğitimde çeşitli değişkenler birbirini etkilemektedir.Bazı değişkenler bazı değişkenlerin  sonucu olarak ortaya çıkabilir.Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve derecesi hakkında bize bilgiyEkran Resmi 2015-11-07 15.05.47i korelasyon verir. Basit manada korelasyon değişkenler arasındaki ilişkinin sayısal olarak ifade edilmesine yarayan  istatistiksel bir işlemdir. Genellikle eğitimde koEkran Resmi 2015-11-07 15.05.30relasyon hesabında veriler normal dağılım gösterdiğinde pearson korelasyon hesabı kullanılır ve bu r ile gösterilir. Ölçülen iki değişken arasında bir korelasyonun varlığını anlamak için verilerin serpilme grafiği (Scatter Plots) kullanılır. Korelasyon katsayısının karesi ise açıklanan varyans olarak ifade edilir. Bu bir değişkenin diğer değişken tarafından ne kadar açıklanabileceğini ifade eden bir istatiksel araçtır.

Örneğin 10 öğrencilik bir sınıfta öğrencilerin ders çalışma süreleri ile o dersin sınavından aldıkları notları  serpilme grafiğine aktaralım. Burada ders çalışma süresi ile not arasında var olan ilişkinin -1 ile +1 arasında ölçülen bir sayısal değeri, bize bu ilişkinin yönünü ve derecesini verir. Diyelim ki  korelasyon katsayısı r=0,78 çıktı. Bu ilişkinin yüksek  ve pozitif yönlü olduğunu ifade eder. Burada korelasyonun karesi alınırsa r^2=0.60   bu oran dersten alınan notun %60 ‘ının çalışma süresiyle açıklanabileceğini ifade eder. Bu sayıya açıklanan varyans denir.

Regresyon genelde korelasyon ile çok karıştırılır. Basit doğrusal regresyonda bir bağımlı bir bağımsız değişken vardır. Regresyon neden sonuç ilişkisi bulunan değişkenlerden bağımsız değişkenden bağımlı değişkeni yordamak yani kestirme işleminde kullanılır. Bu nedenle basit regresyon bir bağımlı değişken ile bir bağımsız değişken arasında var olan matematiksel ilişkiyi verir. Bu matematiksel ilişki sayesinde bağımsız değişkenin değeri verildiğinde  bağımlı değişkenin hangi değeri alabileceği belirli bir hata hesabı ile kestirilir.

 Desmos  kullanımı oldukça kolay bir uygulama olması android ,ios ve browser üzerinden çalışabilmesi nedeniyle her yerde her zaman ulaşılması mümkün olan bir uygulamadır. Desmos Javascript/Json ile yazılmıştır.Bu uygulama ile özellikle Liselerde  fonksiyon Ekran Resmi 2015-11-07 16.33.12konusunda fonksiyon grafiklerini çizmek ve computational anlamında hesaplama yapmak oldukça kolaydır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olmasından dolayı öğrenciler tarafından oldukça sevilmektedir.

Bu kolay kullanıma sahip uygulama istatistik işlemler açısında özellikle basit korelasyon ve regresyon hesabını  yapmakta hem de serpilme grafiklerini vermektedir. Bu konuda hem görsel hem de işlemsel anlamda etkili bir yazılımdır.

Ekran Resmi 2015-11-07 16.32.47

 

Desmos uygulaması için…

Desmos Web Sayfası

Desmos Android Uygulaması

Desmos İos Uygulaması

 

Desmos’da  Basit korelasyon ve Regresyon hesabı ile serpilme grafiği video çalışması…

 

 

Görüşmek Üzere…

 

vexrobotics

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.