Matematikte başarı için en önemli değişkenler

1
6836

Birçok ülkede okul dersleri arasında matematik ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü matematik, bireylerin akademik ve mesleki amaçlarına ulaşabilmeleri için başarmak zorunda oldukları temel bir derstir. Matematik temel ve önemli bir ders olduğundan “matematik başarısı” her zaman araştırmacıların ilgisini çekmiştir ve bu konuda birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda öğrencinin matematiği başarabileceğine olan inancı, stratejik davranışlara sahip olma, tutum, değer, çalışmaya ayrılan zaman, ön öğrenmeler, aile özellikleri, bilgisayar ve donanıma sahip olma, eğitim materyallerine sahip olma, sosyoekonomik durum, öz düzenleme becerileri, motivasyon, kaygı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu değişkenleri değiştirilebilen ve değiştirilemeyen değişkenler olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. Bloom, değiştirilebilen değişkenler olumlu hale getirildiğinde öğrenme düzeyinin artacağını ifade etmektedir. Bu nedenle araştırmacılara değiştirilebilen değişkenlere odaklanmalarını önermektedir.

Değiştirilebilen değişkenlerden bazıları bireyle ilgilidir. Matematiği başarabileceğine olan inanç, tutum, değer, çalışmaya ayrılan zaman, ön öğrenmeler, öz düzenleme, motivasyon, kaygı vd. birey ile ilgili değiştirilebilen değişkenlerdir. Birey ile ilgili değiştirilebilir değişkenlerden ön öğrenmelerin tamamlanmasının, matematiği başarabileceğine olan inancın ve tutumun, diğer tüm değişkenler (bireyle ilgili olan ve olmayan) düşük nitelikte olsa bile, öğrenme gücünü geliştirdiği belirtilmektedir. Bu durumda başarıyı etkileyen faktörlerden ön öğrenmeler, başarabileceğine inanma ve tutum öne çıkmaktadır. Bu değişkenlerle birlikte, matematik çalışmak için ayrılan zaman, matematik başarısı üzerinde etkili olan önemli bir değişken olarak görülmektedir. Buradan ön öğrenmelerin, başarabileceğine inanmanın, tutumun ve matematik çalışmak için ayrılan zamanın matematik başarısını etkileyen en önemli değişkenler olduğu söylenebilir.

Ön öğrenmeler, belli bir öğrenme biriminin öğrenilebilmesi için gerekli olan öğrenmelerdir. Çarpma ve çıkarma işlemleri bölme işleminin ön öğrenmeleridir. Matematik başarısında ön öğrenmeler daha da önemli bir role sahiptir. Çünkü matematik dersi aşamalı bir derstir. Yani bir öğrenme birimi kendisinden öncekine sıkı sıkıya bağlıdır. Ön öğrenmeler matematik başarısını üzerinde anahtar bir değişkendir. Duyuşsal bir faktör olan başarabileceği inancı, başarı için önemli bir değişkendir. Son zamanlarda, duyuşsal faktörlerin matematik öğrenmedeki önemine ilişkin farkındalık artmış, öğrencinin matematiği başarabileceğine olan inancı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul ve dersle ilgili duyuşsal özelliklerden biri de derse yönelik tutumdur. Derse yönelik tutumun başarıya etkisini inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. Ancak bu araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Tutum ile başarı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalardan bazıları tutum ile başarı arasında yüksek bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Diğer taraftan otuz yıldır yapılan çalışmalarda şaşırtıcı bir şekilde tutum ve başarı arasında düşük bir ilişki olduğunu vurgulanmaktadır. Robinson’a (1975) göre, matematik başarısı üzerinde matematiğe karşı olumlu ya da olumsuz tutum sadece çok az bir etkiye sahiptir. Tutum ile başarı arasındaki ilişki doğrusal değildir, beklenildiği gibi her zaman pozitif ilişkiler olmayabilir. Çoğu zaman olumsuz tutuma sahip bireyler, çok yüksek başarı elde eden kişilerdir.

Matematiği başarmak, öğrencinin matematik ile meşgul olmasıyla gerçekleşir. Öğrencinin matematik ile meşgul olabilmesi de çalışmaya ayırdığı zaman miktarı ile mümkündür. Matematik başarısı ile ilgili en önemli değişkenin matematik çalışmak için ayrılan zaman olduğunu vurgulayan araştırmalar da vardır. Çalışmaya ayrılan zamanın başarı için anahtar ve önkoşul bir değişken olduğu söylenebilir. Çünkü başarıyı etkileyen birçok değişkenin sürece dâhil olabilmesi için öncelikle öğrencinin konu ile meşgul olması gerekmektedir. Yani çalışmak için zaman ayırmalıdır. Öğrencinin matematiği başarabileceğine olan inancı onu çalışmak için istekli kılabilir. Öğrenci, ancak çalıştığı zaman, diğer değişkenleri (örneğin öğrenme stratejileri gibi) işe koşabilir. Bütün bu uğraşların amaca ulaştırabilmesi için de ön öğrenmelerin tam olması gerekmektedir.

Buraya kadar yapılan açıklamalar incelendiğinde, öğrenci ile ilgili değiştirilebilen değişkenlerden, ön öğrenmelerin, matematiği başarabileceğine olan inancın ve matematik çalışmak için ayrılan zamanın matematik başarısını arttırdığı konusunda kuşku olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak şöyle bir döngüden bahsedebiliriz: Matematikte, bir konuyu öğrenecek bir öğrencinin, o konu ile ilgili ön öğrenmeleri tamamlandığında ve çalışmaya zaman ayırdığında başarılı olabilir. Başarı, öğrencide matematiği başarabileceğine olan inancın gelişmesine neden olabilir. Bu inanç, öğrenciyi, daha sonra karşılaşacağı konulara çalışmak için motive edebilir. Bu süreç çalışmaya ayrılan zamanın başarıyı, başarının inancı, inancın çalışmaya ayrılan zamanı ve başarıyı etkilemesi şeklinde devam edebilir.

Robinson, M. L. (1975). Attitudes and achievement : A copmlex relationship. (ERIC Document: ED111678).

vexrobotics
TEILEN
Önceki İçerikMatematikte Ulaşılabilir Olmak
Sonraki İçerikGeogebra Araç Çubuğunu Özelleştirme-1
Lisans derecesini 1997 yılında, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden aldı. 9 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 2001 yılında yüksek lisans derecesini, aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden 2010 yılında doktora derecesini aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı'nda 2006 yılında araştırma görevlisi oldu. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Lisans ve lisans üstü düzeyde çeşitli dersler vermekte ve öğrenmeyi etkileyen öğrenen ile ilgili değiştirilebilen değişkenler üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

1 YORUM

  1. Hocam elinize sağlık. Bir öğretmen olarak yorumlarınıza katılıyorum. Yazınızın sadece matematik değil diğer konu alanları açısından da öğretmen ve öğrencilere de faydalı olacağını düşünüyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.